top of page

Såruppföljning

SeeWound

Branschledande artificiell intelligens görs tillgänglig genom enkla mobilapplikationer. SeeWound gör det möjligt för kliniker att objektivt följa upp sårläkningen genom att automatiskt mäta och dokumentera storleken av sår direkt vid vårdtillfället.

20210401 Login.png

SeeWound - specialist på svårläkta sår

Sårets storlek och utveckling är en av de viktigaste faktorerna kliniker använder sig av för att effektivt övervaka sårläkning och för att snabbt identifiera eventuell avvikelser som kräver en reviderad behandling.

Applikationen SeeWound mäter objektivt såret och dokumenterar dess storlek direkt vid vårdtillfället. SeeWound drivs av bildbehandlingsalgoritmer och artificiell intelligens baserade på mer än 15 års forskning inom sårbehandling vid ett större universitetssjukhus i Sverige.

Automatisk mätning och uppföljning av såryta i cm2 direkt vid vårdtillfället

Inga fler linjaler/plastfilmer eller tvetydighet kring sårets utveckling

Upp till 20% förkortad läkningstid genom att snabbt identifiera avvikelser

SeeWound möjliggör:

Automatisk, noggrann och objektiv dokumentation av såryta direkt vid vårdtillfället

ipad pre 766.png

1
Bild tas i applikationen SeeWound

ipad post 766.png

2
Dokumentation sparas i SeeWound

Egenutvecklad artificiell intelligens markerar automatiskt sårets konturer och ger en uppskattning av sårets storlek med noggrannhet på millimeternivå (inget manuellt arbete krävs)

Bilder tas enkelt via SeeWound för automatisk mätning av sårstorlek direkt vid vårdtillfället

(ingen extra hårdvara behövs)

SeeWound används av vårdpersonal på över 35 kliniker, vårdcentraler och kommuner i Sverige

Några av våra användare arbetar på

RÖ.png
KS.png
RVB.png
VRG.jpg
RB.png

Hur påverkar SeeWound det dagliga arbetet?

"Sår som stannar av i läkning uppmärksammas tidigare och resulterar ofta i remiss till hudklinik för snabbare bedömning"

- Sjuksköterska, primärvårdsenhet

"Vårt arbete känns mer stärkande och professionellt när vi arbetar med SeeWound"

- Medicinskt ansvarig sjuksköterska,

vård och omsorg

"Vi har sett att vi får mer förtroende från patienterna, och deras självförtroende ökar när såret gradvis minskar för varje besök, nu kan vi se de små förändringarna som händer inom en vecka"

- Sjuksköterska, primärvårdsenhet

"Alla avdelningar skulle gynnas av att SeeWound, patienter som flyttas till vår enhet har inte alltid övervakats med tillhörande fotodokumentation - eller ibland utan någon som helst dokumentation... vilket påverkar patientens behandling"

- Sjuksköterska, kirurgisk enhet

Fästpunkt 1
Publikationer

Senaste nyheter och publikationer

leende Doctor

Praktisk Medicin: AI kan hjälpa till med framtida kontroller av hudskador och bensår

15 januari 2021

Vill du få en digital demonstration av SeeWound?

Tack! Vi kommer att kontakta dig!

Wound Documentation: Försäljningslead
bottom of page