top of page

Om Seber Medical

SeberMedical utvecklar innovativa lösningar inom sårbehandling i nära samarbete med framstående kliniker och forskare över hela världen. Vi kombinerar ledande medicinsk och teknisk expertis för att leverera lösningar framtagna från ett slutanvändarperspektiv. Vårt mål är att ge kliniker de nödvändiga verktygen för att säkerställa en individuell behandling av högsta kvalitet oberoende av geografi.

Bakgrund

Seber Medical och uppföljningsverktyget SeeWound är utvecklat av forskare vid Linköpings Universitet i tätt samarbete mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor från Linköpings Universitetssjukhus. Under de senaste 20 åren har forskargruppen tillsammans med verksamheterna utvärderat hur objektiva metoder för såranalys och såruppföljning kan förbättra det kliniska beslutsunderlaget och beslutsfattandet vid sårbehandling. Slutmålet har alltid varit att ta fram ett kliniskt användbart analys- och uppföljningsverktyg för att stötta den vårdpersonal som dagligen lägger om sår i såväl regional som kommunal regi. Sårbehandlingar uppskattas idag stå för 2 - 4 % av Sveriges totala utgifter inom hälsa och sjukvård. De stora summorna belyser vidden av kategorins resursbehov och det lidande som såren innebär för patienter och anhöriga – samtidigt som det också understryker vikten av ett uppföljningsverktyg som SeeWound.

Ledning

Zacharias Sjöberg_IMG_0339_web.JPG

Zacharias Sjöberg

VD

Senast Jr Engagement Manager på McKinsey & Company med fokus på sjukvård. Andra tidigare arbetsgivare inkluderar Ericsson, Jarl Securities (M&A-rådgivning) och Morgan Stanley.

folkeLiU2.jpg

Folke Sjöberg

Chefsläkare

Professor i brännskadevård och ansvarig för brännskade-avdelningen vid Linköpings universitetssjukhus. Publicerade 250+ vetenskapliga artiklar / kapitel om lärobok om ämnet. Tidigare president för European Burn Association och för närvarande sekreterare för World Burn Organization

Tuan.png

Tuan Pham

Chief AI Officer

Professor och chef för Centrum för artificiell intelligens vid Prince Mouhammad Bin Fahd University, Saudiarabien. Dr Pham är en specialist inom AI och medicinsk bildbehandling med ett starkt forskningsrykte inom deep learning och mönsterigenkänning

karl2.png

Karl Lindborg

Chief Technology Officer

Stor erfarenhet inom hälsa och datavetenskap med kandidat-examen i informationssystem IT och masterexamen i hälsoinformatik från Karolinska Institutet. Tidigare erfarenhet från serverhantering på Hantverksdata, ett SaaS-företag inom ERP-lösningar

bottom of page