top of page

SeeWound

För informationsdriven och resultatbaserad sårläkning

Förbättra behandlingen och enhetssamarbetet genom att automatiskt följa sårläkning direkt vid behandlingstillfället. En lättanvänd mobilapplikation (iOS/android) som drivs av branschledande artificiell intelligens. 

Tack!

CE.png
MD.png
SeeWound Analysis iPad_edited.png
SeeWound2.png
M4H_Innovation_Award_RGB_2.png

Vinnare 2022 - Länk ovan

Quality_Innovation_Award.jpg

Vinnare 2022 - Länk ovan

Förbättrad behandling 

Upp till 20 % snabbare läkning genom tidiga revideringar av icke fungerande behandlingar

Ökat patientengagemang

Inkludera och inspirera patienter under hela behandlingen genom att dagligen kommunicera och diskutera sårläkning 

Förbättrad kommunikation

Objektiv och precis dokumentation av sårutveckling för förbättrad och förenklad kommunikation mellan kollegor 

Betrodd av mer än 50 kliniker, vårdcentraler och kommuner i Sverige, bland annat från: 

RÖ.png
sörmland.png
KS.png
region-varmland-vector-logo-2022.png
RV.png
region-kronoberg_logo-liggande.png
VRG.jpg
regionvastmanland_4f_800px.png
Skärmbild 2024-02-16 154508.png
region-stockholm-logo-vector.png
Skärmbild 2024-02-16 144506.png

Sjuksköterska
Region Östergötland

"Vi har sett att vi får ett högre förtroende från patienterna, och att deras självförtroende stärks när såret gradvis minskar för varje besök, nu kan vi se de små förändringarna som händer inom en vecka"

Sjuksköterska
Region Östergötland

"SeeWound hjälper oss att snabbt identifiera avstannande läkning, vilket gör det möjligt för oss att remittera utmanande patienter till hudklinik för snabbare bedömning"

Anstesisjuksköterska
Region Stockholm

"Vårt arbete känns stärkande och professionellt när vi arbetar med SeeWound"

Sjuksköterska
Region Stockholm

"Alla avdelningar som behandlar sår har nytta av SeeWound. Patienter som flyttas till vår enhet följs inte alltid upp med fotodokumentation - eller ibland ingen dokumentation alls... vilket påverkar patientens sårbehandling negativt"

Senaste publikationer och användarfall

SeeWound: Introducerar precisionsmedicin

till sårbehandling 

"SeeWound är nästa generations kliniskt validerade precisionslösning för AI-baserade sårbedömningar"

SeeWound: Resultatbaserad sårbehandling

inom kommunal sjukvård

”En sjuksköterska inom kommunsjukvården kan utvärdera och identifiera icke-fungerande behandlingar lika effektiva som de ledande specialistklinikerna"
Vetenskapliga rådgivare
Christina Lindholm.jpg

Christina Lindholm

PhD senior professor Sophiahemmet University/Karolinska Universitetssjukhuset. Författare till "sårbehandlingsbibeln" SÅR.

Artur S.jpg

Artur Schmidtchen

Professor och avdelningschef för dermatologi och venerologi, Lunds universitetssjukhus

Malin Munter.jpg

Malin Munter

Såransvarig Jönköpings kommun, Chefredaktör Sårjournalen

Senaste nytt om SeeWound
seewound_680x288.jpg

Region Östergötland: SeeWound hjälper oss förbättra vårdkvaliteten för patienter med svårläkta sår 

"Ständig utveckling är en förutsättning för att vi ska kunna hålla en hög kvalitet i hälso- och sjukvården. Patienter med svårläkta sår befinner sig på många ställen i vården – på specialistklinikerna, i primärvården och i hemsjukvården. Därför är det viktigt att vi hittar verktyg som säkrar samma nivå på vården överallt, med samma bedömningar"

30 november 2022

Wound Documentation: Försäljningslead

Boka en digital demonstration av SeeWound

Tack! Vi kommer att kontakta dig!

bottom of page