top of page

Resultatbaserad sårläkning

Vad är resultatbaserad sårläkning och hur implementerar du det?

Ett resultatbaserat arbetssätt används ofta inom slutenvård med starka behandlingsresultat. Ett resultatbaserat arbetssätt innebär att behandlingsplaner utformas för att uppnå specifika resultat eller mål. Medicinsk personal utvärderar och övervakar sedan utvecklingen av det specifika tillståndet, genom att mäta olika indikatorer och parametrar, och anpassar behandlingsplanen därefter. Även om en resultatbaserad behandlingsplanär standard i de flesta vårdvertikaler, accepterar ofta sårspecialiteten en betydligt längre utvärderingsperiod (3-6 veckor) än vad som accepteras i andra vertikaler. Den låga utvärderingsfrekvensen skulle inte vara acceptabel för någon annan sjukvårdskategori eller patientgrupp.

Medtech4health2.png
seewound_680x288.jpg

För att implementera en resultatbaserad sårbehandling krävs objektiva och mätbara behandlingsresultat mellan varje förbandsbyte. SeeWound är nästa generations kliniskt validerade lösning för resultatbaserad sårbehandling

med hjälp av AI-baserade sårbedömningar. Den helautomatiska lösningen sänker tiden till identifiering av icke-funktionella behandlingar med mer än 4 veckor jämfört med konventionella metoder. Sjuksköterskor rapporterar högre kontroll över sårbehandlingens utveckling och samtidigt förbättrade sårläkningskompetens i sitt dagliga arbete. Patienter kan för första gången inkluderas fullt ut i vårdplaneringsprocessen och själva se effekterna av egenvårdsaktiviteter såsom korrekt kompressionsbehandling, kost, träning och skor. 

Resultatbaserad sårbehandling är ett strukturerat och systematiskt tillvägagångssätt för sårhantering vilket säkerställer att insatserna är skräddarsydda för individuella patientbehov och att insatserna snabbt anpassas efter utfallet. Genom att fokusera på specifika resultat kan vårdpersonal bättre bedöma effektiviteten av behandlingar och fatta välgrundade beslut i den pågående sårbehandlingen.

SeeWound2.png
Fästpunkt 1
Resultatbaserad sårläkning med SeeWound

1. Ta en bild

Bilder tas enkelt i SeeWound-applikationen direkt vid vårdtillfället (ingen extra hårdvara behövs)

2. Analys och dokumentation

Egenutvecklad artificiell intelligens markerar automatiskt sårets konturer och återger omedelbart storleken på såret med millimeters noggrannhet (ingen manuellt arbete krävs)

3. Följ sårläkning i ditt specifika journalsystem

Alla bilder sparas i mobilenheten och kan enkelt föras över till bildhanteringssystem och/eller journalsystem. Genom systemet kan behandlande personal dagligen följa sårets utveckling i detalj och snabbt identifiera vilken behandling som fungerar och vilken som behöver revideras.

GIF.gif
ipad empty post 766.png
20220301 SeeWound dev.gif
ipad empty post 766.png
bottom of page